Hoolekogu otsusel on nädala menüü koolis teadete tahvlil.