Roosi kool

Riiklik lihtsustatud õppekava

  • Toimetulekuõpe
  • Hooldusõpe
  • Erivajadustega laste lasteaiarühm
  • Õpilaskodu
  • Rehabilitatsiooniteenus
  • Lastehoid

Mis see Põlva Roosi Kool siis on?

Üks üldhariduskoolidest Põlvamaal, Põlva linnas, männimetsa all, kus õpilased õpivad riikliku lihtsustatud õppe,toimetulekuõppe või hooldusõppe õppekavade alusel.

Õpilasele  koostatakse individuaalne õppekava, kus  iga lapse võimed on need, mis määravad õppetöö sisu ja meetodid. Meie kooli õpilased ei võta koolist koju minnes kaasa kodutöid, kõik saab koolis õpitud ja korratud.

Ja vaatamata sellele saavad kõik meie õpilased riikliku põhikooli lõputunnistuse, mis annab neile õiguse ja võimaluse edasi õppida ja ametit omandada kutsekoolides.

Õpilased õpivad väikestes klassides, kus õpilasi 4, 6 või 12, vastavalt õppekavale. Igas klassis annab tunnid klassiõpetaja, kelleks on meil vastava kõrgharidusega või kõrgharidust omandavad õpetajad. Õpetajad on töötanud siin aastaid, jäänud paikseiks. Nemad hoolivad koolist ja lapsed peavad neid omaks, usaldavad ja hoiavad.

Koolis töötavad logopeed, tegevusjuhendaja, liikumisterapeut, eripedagoog. Kõik tugevate teadmiste ja kauaaegse töökogemusega.

Muusikatunnid, tööõpe, kehalise kasvatuse ja rütmika tunnid on erialaõpetajate pärusmaa.

Kui riiklik lõputunnistus taskus saab valida tahtmisel ka meie kooli 2 pikendatud õppe aastat, millele saab soovi korral lisada veel ühe lisaõppeaasta.

Mis siis teistmoodi on?

Pikendatud õpe ja lisaõpe sisaldavad õppekavas 15 praktikatundi nädalas. Eesmärgiks iseseisva eluga toimetulek ja töökogemuste omandamine.

Kooli kodundusklassi baasil õpitakse ja süvendatakse oskusi toidu valmistamisel, kodutehnikaga töötamisel. Kootakse kaltsuvaipa ja tegeldakse viltimisega.

Varakevadest hilissügiseni käivad õpilased kord nädalas Juhani Puukoolis aednikutööd tegemas.

Pikendatud õppe ajal otsib kool võimalusi tutvuda kutseõppe koolidega üle Eesti. Õppereisidel osalevad õpilased ja nende vanemad. Koos uuritakse õppimis,- elamis- ja transpordivõimalusi. Kaasa kutsutakse ka koduvalla sotsiaalametnikud, et kohe saaks selge pildi ka võimalikest toetustest ja edaspidisest koostööst.

Meie koolis on akadeemiliste ainete kõrval suur osa tööõppel, muusikal, käelistel tegevustel. Lisaks tulevad Põlva Kunstikooli õpetajad läbi viima savitööd ja kunstiteraapiat.

Koolis töötab aktiivse liikumise ring, kus õpitakse liikumismänge, tantse.

Iga teisipäeval viib koolibuss õpilased Põlva Spordikooli ujulasse ujuma.

Koolil on õpilaskodu, kus elatakse tõelist elu. Õhtuti toimetavad lapsed kasvataja pilgu all lauakatmisel, koos pannakse leiva- või saiatainas kerkima ja siis pannakse kohvikulauad kohale, kikilipsud ette, põlled seotakse vööle ja algab kohvik:  tellimiste, arveldamiste ja mõnusa vestlusega maast ja ilmast.  Või on kunstitund, aktiivse liikumise ring, diskoõhtu või minnakse jalutuskäigule. Võimalusi on palju.

Oleme Eesti Eriolümpia liige, mis annab võimalused osaleda eriolümpia üritustel nii Eestis kui mujal maailmas. Teist aastat osalevad eriolümpia noorsportlate liikumises  ka meie lasteaiarühma lapsed.

Osaleme tantsufestivalidel, teatripäevadel.

Kuuendat aastat käivad meie kooli õpetajad-õpilased teistes riikides, et näha ja kuulda, et õppida või saada kinnitust oma töödele.

Sõpruskooliks on Bad Segebergi Moorbeck Schule, kus õpetajad käinud mitmeid kordi ja mille õpilased eelmisel kevadel olid nädala meie koolis. Selleks kevadeks on lennukipiletid ostetud meie kooli õpetajatele ja õpilastele, et veeta nädal Saksamaal.

Tihedad sidemed on Soome Kaihari Kooliga, kust võtsime vastu õpetajad ja õpilased ja meie kooli õpilased said veeta sooja kevadnädala Kaiharis.

Rahvusvahelised projektid on toonud õpetajaid meile ja viinud meid Iirimaale, Belgiasse, Hispaaniasse, Taani, Saksamaale. Ees  on ootamas tööharjutuskeskuste tutvumisele suunatud koostööprojekt kolme riigiga: Saksamaa, Portugal, Itaalia.

Meie koolil on õigus osutada rehabilitatsiooniteenust vastavalt Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud halduslepingule. Koolis töötab rehabilitatsioonimeeskond, mis koostab rehabilitatsiooniplaane ja vastavalt plaanile viiakse rehabilitatsiooniteenus  läbi meie koolis.

Vastavalt Põlva Maavalitsuse tegevusloale osutab kool lastehoiuteenust. Kokkuleppelised lastehoiuteenused on võimalikud aastaringselt. Kindlad ajad on sügis- ja kevadvaheaeg, juunikuu ja ööpäevane lastehoiuteenus juulis.

On teada, et mida varem märgata lapse erivajadust, seda rutem saab alustada toetavate tegevustega, vajalike arendustegevustega. Seda eesmärki teenibki meie kooli erivajadustega lasteaiarühm: Roosi Rühm.

Vahel juhtub ka nii, et noor ei leia tegevust pärast kooli, siis ühel päeval nädalas on vastavalt kokkuleppele võimalus meie kooli vilistlasel viibida majas ja osaleda praktikatundides, suhelda endiste kaaslaste ja õpetajatega.

Seega! Tulge külla! Olete oodatud igal ajal.

Meie kontaktid ja info: www.roosikool.ee, telefonid 7993315 ja 53585346

Aino Aasma
Roosi Kooli direktor